LA CERVERINA D'ART

Opened its doors in September of 1995. The gallery is located in the heart of of the old town centre and on the main street of Cervera de Segarra, Lleida. Inside of what used to be a barber shop, the space contains the original modernist doorway, hydraulic tile floors, and plaster moldings. The back of the shop has been renovated to create a second exhibition room with hydraulic tiling that is in harmony with the main space. «The safareig» , a former 19th century laundry room, is also available for installations.

La Cerverina d’Art va obrir les seves portes al setembre de 1995. Està situada al bell mig del carrer Major de Cervera de Segarra, Lleida; en la part vella de la ciutat. La galeria està ubicada on hi havia l’antiga barberia i encara conserva la porta modernista, els terres de rajola hidràulica i les motllures de guix als sostres. S’ha adaptat la rerebotiga com a segona sala, hem reconstruït un terra de rajoles hidràuliques semblant a la primera sala i també es pot visitar i utilitzar el safareig de la casa per a fer instal·lacions.

La Cerverina de Arte abrió sus puertas en septiembre de 1995. Está situada en la calle Mayor de Cervera de Segarra, Lleida (España); en la parte vieja de la ciudad. La galería está ubicada donde estaba la antigua barbería y aún conserva la puerta modernista, los suelos de baldosa hidráulica y las molduras de yeso en los techos. Se ha adaptado la trastienda como segunda sala, hemos reconstruido el suelo de baldosas hidráulicas parecido a la primera sala y también se pueden visitar y utilizar los lavaderos de la casa para hacer instalaciones.