Amb una sabata i una espardenya. El meravellós món del canvi climàtic

201407SABATA-ELMERAVELLOSMONDELCANVICLIMATIC

Fa poc a tots els diaris del món ha sortit la notícia que, segons els científics, el desglaç de l’Antàrtida i l’Àrtic són imparables i inevitables per l’efecte de l’escalfament global. Ja abans es parlava del problema de l’Àrtic i de seguida les grans empreses van començar a fer plans ja que s’obrien nous canals de comunicació marina a través del Pol Nord, així com l’explotació dels jaciments de petroli en millorar les condicions climàtiques. Davant d’aquesta tesitura aquells que eren negacionistes ara s’han passat a la resiliència (aprofitar situacions crítiques per a obtenir resultats positius). Un dels activistes més actius a escala internacional en qualificar la tesi del canvi climàtic com una invenció de l’esquerra i dels comunistes va ser l’ex president José María Aznar; ara partidari d’aquesta resiliència. Uns dels marcadors d’aquest escalfament i retrocés dels gels és que s’han començat a detectar híbrids d’ossos polars (Ursus maritimus) i bruns (grizzlys, Ursus arctos horribilis), a causa de la desaparició o canvi dràstic del medi. Els primers animals afectats seran els óssos polars, com a espècie desapareixerà o es crearà una nova subespècie híbrida, per a desesperació dels creacionistes.

La pel·lícula El dia de demà ( The Day After Tomorrow, Roland Emmerich, 2004) ja plantejava aquest tema. És conegut que el clima del món depèn, en gran mesura, dels corrents marines que refreden o escalfen el clima en immensos territoris; el film ens deia que, en canviar els corrents, es produïa una glaciació. A l’any 2004 semblava una exageració o una premonició de la ciència-ficció, ara no ho sembla tant. De fet els efectes estan succeint dia a dia davant dels nostres ulls; des de l’Antàrtida es desprenen icebergs d’enorme grandària que suren a la deriva produïnt fenòmens meteorològics que afecten la navegació i la fauna; o, a Groenlàndia on les construccions s’assentaven en el permafrost (capes de gels permanents) que ara s’està fonent, ha obligat a abandonar cases i poblats. Encara ningú sap què passarà amb un desglaç ràpid, en temps històrics, dels pols; no se sap si canviaran tant els corrents marines com la seva salinitat. Les costes del sud de Xile no es glacen per l’alta salinitat del corrent fred de Humboldt a diferència del Bàltic que és quasi un mar d’aigua dolça i es glaça. Tampoc sabem com afectarà la pujada del nivell del mar a les zones costaneres, la major part de la humanitat viu en ciutats a la vora del mar; fins ara no es tenen notícies de cap reunió o trobada de ciutats mediterrànies per a cercar solucions o pal·liar els efectes d’aquesta pujada; a diferència de ciutats nord-americanes on si s’estan prenent mesures.

Altres alarmes que ens està donant la natura són les anomenades ciclogènesis explosives, tipus de ciclons; que han afectat el litoral nord de la Península i que s’han repetit amb una freqüència mai coneguda fins ara. L’augment de l’activitat sísmica, terratrèmols; al començament dels estudis i elaboració d’hipòtesis, els científics del canvi climàtic anunciaven aquesta probabilitat per l’augment de la massa del mar; aquest augment de massa és també de pes i aquest influiria en l’acomodació de les plaques tectòniques, moviments que es tradueixen en terratrèmols.

La popularització de l’ecologia i l’aparició dels moviments ecologistes des dels anys setanta del segle passat, han deixat palès que els problemes que ha d’afrontar la Humanitat no són parcials, ni nacionals, són globals. El cas més clar va ser l’accident de Txernòbil del 26 d’abril de 1986, els efectes de la contaminació radioactiva va afectar tota Europa, inclosa Catalunya (autors com Santiago Vilanova demostren que la contaminació va arribar al sud dels Pirineus). L’altre cas és el de Fukushima, es pensa que en desmantellar les instal·lacions es tardarà entre trenta a quaranta anys; fins ara s’està llençant aigua radioactiva al mar, no hi ha experiència sobre el tema, no es tenen precedents i cap científic és capaç de dir el que pot passar, només sabem que la contaminació ha arribat a les costes d’Amèrica del Nord i que, conduida per les diferents corrents, acabarà fent la volta al món.

Sembla que ens calen organitzacions supranacionals que tinguin atribucions per a respondre a aquestes situacions i que no siguin mers organismes burocràtics que només serveixen per a donar prebendes i sous milionaris a una casta que no és capaç d’oferir solucions.

L’any 2008, es va projectar als cinemes una nova versió d’Ultimàtum a la Terra (The Day the Earth Stood Still, Scott Derrickson), en una escena dialoguen l’extraterrestre Klaatu (Keanu Reeves), i la científica Helen Benson (Jennifer Connelly), on ella li demana que ajudi a la Humanitat davant del desastre que s’ha alertat, Klaatu li respon que li ha dit que venia a salvar a la Terra, a la vida que hi ha al planeta, no a la Humanitat; aleshores, ella comprèn que per a protegir la vida de la Terra cal eliminar la Humanitat. Al final aconsegueix que la Humanitat romangui, però perdent les seves fonts d’energia. És el mateix que des de l’inici dels estudis del canvi climàtic estan dient els científics o canviem de forma dràstica la nostra manera de produïr i viure o anem de cap al col·lapse .

La Segarra, Núm. 212; juliol de 2014
Dip. legal. L-58-1958
Text: Santiago Serrano
Il·lustració: Oriol Luis Serrano, Oluiso

————————————————————————————–
El maravilloso mundo del cambio climático

Hace poco, en todos los periódicos del mundo, ha salido la noticia de que, según los científicos, el deshielo de la Antártida y el Ártico son imparables e inevitables por el efecto del calentamiento global. Ya antes se hablaba del problema del Ártico y enseguida las grandes empresas comenzaron a hacer planes ya que se abrían nuevos canales de comunicación marina a través del Polo Norte, así como la explotación de los yacimientos de petróleo en mejorar las condiciones climáticas. Ante esta tesitura aquellos que eran negacionistas ahora se han pasado a la resiliencia (aprovechar situaciones críticas para obtener resultados positivos). Uno de los activistas más activos a nivel internacional en calificar la tesis del cambio climático como una invención de la izquierda y de los comunistas fue el ex presidente español, José María Aznar; ahora partidario de esta resiliencia. Unos de los marcadores de este calentamiento y retroceso de los hielos es que se han empezado a detectar híbridos de osos polares (Ursus maritimus) y pardos (grizzlys, Ursus arctos horribilis), debido a la desaparición o cambio drástico del medio. Los primeros animales afectados serán los osos polares, como especie desaparecerá o se creará una nueva subespecie híbrida, para desesperación de los creacionistas.
La película El día de mañana (The Day After Tomorrow, Roland Emmerich, 2004) ya planteaba este tema. Es conocido que el clima del mundo depende, en gran medida, de las corrientes marinas que enfrían o calientan el clima en inmensos territorios; el film nos decía que, al cambiar las corrientes, se producía una glaciación. En el año 2004 parecía una exageración o una premonición de la ciencia ficción, ahora no lo parece tanto. De hecho los efectos están sucediendo día a día ante nuestros ojos; desde la Antártida se desprenden icebergs de enorme tamaño que flotan a la deriva produciendo fenómenos meteorológicos que afectan a la navegación y a la fauna; o, en Groenlandia donde las construcciones se asentaban en el permafrost (capas de hielos permanentes) que ahora se está derritiendo, ha obligado a abandonar casas y poblados. Aunque nadie sabe qué pasará con un deshielo rápido, en tiempos históricos, de los polos; no se sabe si cambiarán tanto las corrientes marinas como su salinidad. Las costas del sur de Chile no se hielan por la alta salinidad de la corriente fría de Humboldt a diferencia del Báltico que es casi un mar de agua dulce y se hiela. Tampoco sabemos cómo afectará la subida del nivel del mar en las zonas costeras, la mayor parte de la humanidad vive en ciudades a orillas del mar; hasta ahora no se tienen noticias de ninguna reunión o encuentro de ciudades mediterráneas para buscar soluciones o paliar los efectos de esta subida; a diferencia de ciudades norteamericanas donde si se están tomando medidas.
Otras alarmas que nos está dando la naturaleza son las llamadas ciclogénesis explosivas, tipo de ciclones; que han afectado el litoral norte de la Península Ibérica y que se han repetido con una frecuencia nunca conocida hasta ahora. El aumento de la actividad sísmica, terremotos; al principio de los estudios y elaboración de hipótesis, los científicos del cambio climático anunciaban esta probabilidad por el aumento de la masa del mar por el deshielo; este aumento de masa es también de peso y este influiría en la acomodación de las placas tectónicas, movimientos que se traducen en terremotos.
La popularización de la ecología y la aparición de los movimientos ecologistas desde los años setenta del siglo pasado, han dejado patente que los problemas que debe afrontar la Humanidad no son parciales, ni nacionales, son globales. El caso más claro fue el accidente de Chernobyl del 26 de abril de 1986, los efectos de la contaminación radiactiva afectó toda Europa, incluida Cataluña y España (autores como Santiago Vilanova demuestran que la contaminación llegó al sur de los Pirineos). El otro caso es el de Fukushima, se piensa que en desmantelar las instalaciones se tardará entre treinta a cuarenta años; hasta ahora se está lanzando agua radiactiva en el mar, no hay experiencia sobre el tema, no se tienen precedentes y ningún científico es capaz de decir lo que puede pasar, sólo sabemos que la contaminación ha llegado a las costas de América del Norte y que, conducida por las diferentes corrientes, acabará dando la vuelta al mundo.
Parece que necesitamos organizaciones supranacionales que tengan atribuciones para responder a estas situaciones y que no sean meros organismos burocráticos que sólo sirven para dar prebendas y sueldos millonarios a una casta que no es capaz de ofrecer soluciones.
En 2008, se proyectó en los cines una nueva versión de Ultimátum a la Tierra (The Day the Earth Stood Still, Scott Derrickson), en una escena dialogan el extraterrestre Klaatu (Keanu Reeves), y la científica Helen Benson (Jennifer Connelly), donde ella le pide que ayude a la Humanidad ante el desastre que se ha desatado, Klaatu le responde que le ha dicho que venía a salvar a la Tierra, a la vida que hay en el planeta, no a la Humanidad; entonces, ella comprende que para proteger la vida de la Tierra hay que eliminar la Humanidad. Al final consigue que la Humanidad permanezca, pero perdiendo sus fuentes de energía. Es lo mismo que desde el inicio de los estudios del cambio climático están diciendo los científicos o cambiamos de forma drástica nuestra manera de producir y vivir o vamos de cabeza al colapso.

La Segarra, Núm. 212; julio de 2014

Dip. legal. L-58-1958

Texto: Santiago Serrano

Ilustración: Oriol Luis Serrano, Oluiso

 

Deja un comentario